CONSULTORIA

D’ANOU entén la consultoria com un servei de suport a les organitzacions en el disseny, planificació, implantació i seguiment de les estratègies per assolir una major competitivitat. Alguns dels serveis que podreu trobar a D’ANOU són:

INNOVACIÓ

EMPRENEDORIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Disseny de models d’innovació específics per a cada organització.

Disseny i implantació de programes d’intraemprenedoria per a organitzacions empresarials, socials o administració pública.
Models de formació professional per a institucions educatives
Dinamització de comunitats per fomentar i gestionar la innovació.
Disseny i implantació de programes de foment de l’emprenedoria per compte propi.
Disseny/adaptació de noves metodologies educatives.

Disseny i dinamització de sessions de creativitat

Suport a emprenedors en el procés de creació de la seva idea emprenedora.
Programes per al foment de la innovació en institucions educatives

Tallers de prototipatge i gestió de prototips.

Suport a organitzacions en la implantació de noves línies de negoci.
Programes per al foment de l’emprenedoria en institucions educatives

Gestió de projectes innovadors.

Acompanyament en la implantació de metodologies actives d’aprenentatge

Processos de vigilància estratègica o competitiva.

Sistemes de programació i avaluació per competències

Organització i dinamització de concursos de reptes.